Szkoła Podstawowa nr 7 im. Zjednoczonej Europy

Odwiedza nas 99 gości oraz 0 użytkowników.

ul. Okopowa 1a | Kołobrzeg | tel./fax: +48 94 35 211 41 | email: sekretariat@sp7kg.pl 

A A A

Aktualności

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do zapisywania dzieci do klas :


• I (rocznik 2011) także do klasy o profilu akrobatyki sportowej;
• IV (rocznik 2008, 2009) ;
• VII (rocznik 2005).


Rada Miasta Kołobrzeg uchwaliła (UCHWAŁA NR XXXIX/595/18 z dnia 30 stycznia 2018 r.) kryteria naboru w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły:

§ 1. Określa się kryteria naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Kołobrzeg, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół oraz liczbę punktów za spełnienie kryteriów:
1) rodzeństwo kandydata jest uczniem szkoły, do której ubiega się o przyjęcie. Liczba punktów: 4;
2) miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców (opiekunów prawnych) kandydata znajduje się w obwodzie szkoły. Liczba punktów: 3;
3) opiekunowie wyznaczeni przez rodziców (opiekunów prawnych) do odbioru kandydata ze szkoły, mieszkają w obwodzie szkoły. Liczba punktów: 2.
§ 2. W celu wykazania spełnienia kryterium, o którym mowa w §1 pkt 2 rodzice
(opiekunowie prawni) zobowiązani są dołączyć do wniosku pisemne oświadczenie o miejscu pracy w obwodzie szkoły.
§ 3. W celu wykazania spełnienia kryterium, o którym mowa w §1 pkt 3 rodzice
(opiekunowie prawni) zobowiązani są dołączyć do wniosku pisemne oświadczenie o zamieszkaniu w obwodzie szkoły opiekunów wyznaczonych do odbioru kandydata ze szkoły.Nasza szkoła zapewnia bardzo dobre warunki organizacyjne.
Klasy I i II uczą się w trybie jednozmianowym od godz. 8.00. Posiadamy obszerną bazę do nauki oraz zabawy, a wykwalifikowana kadra pedagogiczna dba o wysoki poziom nauczania.
W roku szkolnym 2018/2019 planujemy utworzyć klasę VII ze zwiększoną liczbą godzin języka angielskiego oraz klasę ze zwiększoną liczbą godzin matematyki.
Karta zgłoszenia dziecka jest dostępna na naszej stronie internetowej oraz w sekretariacie szkoły.
Terminy rekrutacji:
• Klasy I od 1.03-16.03.2018 r.
• Klasy IV i VII od 1.03-29.03.2018 r.


Serdecznie zapraszamy do zwiedzania naszej szkoły.


                                                                     Dyrektor Szkoły

Sesja dziennikarska jest bardzo ważnym wydarzeniem dla naszego miasta. Gromadzi ona zarówno znanych i cenionych ludzi ze świata dziennikarstwa, ale również młodzież zainteresowaną światem publicystyki. 

„Torby i torebki plastikowe, targane przez wiatr rozprzestrzeniły się po całym kraju od Bałtyku do Tatr; tutaj więc apel do wszystkich ludzi mam: do dzieci , mężczyzn i naszych dam
by foliówek nie kupowali tylko –ekologicznych toreb używali.”

Kamil Wilk z klasy 2a kontynuując akcję „Zamień foliówkę na materiałówkę” przeprowadził w środę (7 lutego) zajęcia dla swoich koleżanek i kolegów z klasy.

W dniach 8- 9 stycznia, klasy 2a i 2c uczestniczyły w warsztatach ekologicznych w Lipiu.

Dzisiaj 5 lutego uczniowie kasy 1a uczestniczyli w lekcji "Zdrowego Stylu Życia", którą przygotował dla nich ich kolega szkolny Kamil Wilk.

Dnia 8.01.2018 klasa III d, pod kierunkiem Pani Renaty Konopki, zaprezentowała przedstawienie pt. ,,Opowieść wigilijna’’. Ten znany wszystkim tekst został wzbogacony o elementy polskiej tradycji. Miło było jeszcze raz poczuć atmosferę świąt. Zgromadzona widownia pozytywnie oceniła spektakl i nagrodziła aktorów brawami. Znaleźli się również chętni do wspólnej pracy przy następnym przedstawieniu.

Uczennice klasy VII A: Weronika Bętkowska, Hanna Danilewicz, Dagmara Lewandowska-Trochimowicz i Julia Michalak zdobyły nagrodę za rozwiązanie konkursu w gazecie „Przekrój”. A wszystko zaczęło się od tego, że nauczycielka języka polskiego i fanka „Przekroju” – pani Aleksandra Janowska – postanowiła wysłać do gazety efekt pracy na lekcji w/w uczennic.

Nasi uczniowie przygotowali nietypową – ale jakże potrzebną – paczkę dla kołobrzeskiego hospicjum. Znalazły się w niej artykuły pierwszej potrzeby, podnoszące komfort pobytu pacjentów. Zebraliśmy pieluchy, podkłady, chusteczki, worki na odpady, jednorazowe rękawiczki, gąbki i wiele innych. Wszystkim zaangażowanym uczniom i ich rodzicom serdecznie dziękujemy.

Kacper Kacica uczeń ostatniego roku londyńskiej Forest Hill School, postanowił ponownie odwiedzić klasę III A. To była niespodzianka, która ucieszyła starych znajomych Kacpra. W ubiegłym roku Kacper opowiadał nam o brytyjskim systemie edukacji i jego londyńskiej szkole.

Programy - Projekty

insta.ling
Szkoła z klasą
Radosna Szkoła
Ministerstwo Edukacji Narodowej
eTwinning
Klub Szkół
Szkolny Informatyk