Gimnazjum nr 3

im. Zjednoczonej Europy

w Kołobrzegu

 ul.Okopowa 1a

78-100 Kołobrzeg

tel./fax (094) 35-211-41

gim3.kolobrzeg@interia.pl

bipBiuletyn Informacji Publicznej

  UWAGA! Strona używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. 

Komunikat PDF Drukuj Email

INFORMACJA DLA RODZICÓW

dotycząca dofinansowania do posiłków w kołobrzeskich przedszkolach i szkołach.

 

Informuję, że w naszym mieście  jest realizowany program osłonowy „Pomoc gminy              w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”, który swoim zasięgiem obejmuje mieszkańców Gminy Miasto Kołobrzeg. Program jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Celem programu jest m.in. ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży    z rodzin  o niskich dochodach.

Zgodnie z UCHWAŁĄ NR XLII/562/14 RADY MIASTA KOŁOBRZEG, z dnia 30 stycznia 2014 r.  w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014/2020”, obecne kryterium dochodowe, podwyższone do 150% kryterium, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej,  wynosi 684,00 zł na osobę  w rodzinie.

W ramach programu udziela się pomocy w szczególności:

- dzieciom do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,

- uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej.

Rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy spełniają kryterium dochodowe, aby ubiegać się o sfinansowanie posiłków, zapewnianych przez przedszkola / szkoły prosimy                   o zgłaszanie się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Kołobrzegu przy ulicy Okopowej, w celu  wypełnienia i złożenia wniosku  o dożywianie dziecka.

                                                                                              Prezydent Miasta Kołobrzeg

                                                                                                          Janusz Gromek

 
Komunikaty PDF Drukuj Email

ZARZĄDZENIE NR 6/2014

 

DYREKTORA GIMNAZJUM NR 3

IM. ZJEDNOCZONEJ EUROPY

W KOŁOBRZEGU

 

z dnia 29.09.2014 roku

 

w sprawie wprowadzenia kryteriów ocen semestralnych i końcoworocznych

Zarządzam wprowadzenie następujących kryteriów ocen semestralnych i końcoworocznych:

1,00 – 1,55 niedostateczny

1,56 – 2,55 dopuszczający

2,56 – 3,55 dostateczny

3,56 – 4,55 dobry

4,56 – 5,55 bardzo dobry

5,56 – 6,00 celujący

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 
© Copyright Gimnazjum nr 3 Kołobrzeg. Projekt i wykonanie strony -